Mazurek - antologia
Ładuję

Mazurek
antologia

Od Elsnera do Zalewskiego
O projekcie:

Celem niniejszej witryny jest stworzenie cyfrowej antologii mazurka, będącego najstarszą - i obok poloneza najbardziej charakterystyczną - formą narodową muzyki polskiej. Obecnie składają się nań nagrania dwudziestu mazurków dziewiętnastu polskich kompozytorów XVIII, XIX, XX i XXI wieku. Dobór wykonanych kompozycji - w dużej części zupełnie niedostępnych w powszechnym obiegu w formie dźwiękowej i będących dziełami twórców zapomnianych - miał na celu zobrazowanie rozwoju mazurkowych tradycji na tle całokształtu historii polskiej muzyki fortepianowej, od czasów Józefa Elsnera aż po twórczość powstającą obecnie. Powstały zbiór nagrań stawia sobie również za cel stworzenie pomocy dydaktycznej dla uczniów i pedagogów wszystkich szczebli szkolnictwa muzycznego - wychodząc naprzeciw coraz żywszej tendencji do włączania do dydaktyki mniej znanej muzyki polskiej, ma on szansę znacząco ułatwić nawigację przynajmniej w części jej obszernych zbiorów.Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.